Instytucje

Collegium Chemicum

Renowacja elewacji Collegium Chemicum w Poznaniu
wielkość prac to powierzchnia ok 1800 m2

– konserwacja ścian, dachu, małej architektury
– odtworzenie detali sztukatorskich

Rakowiecka 21, W-wa

Renowacja elewacji Szkola Muzyczna w Warszawie ul. Rakowiecka 21
– konserwacja cegły oraz sztukaterii
Wszystkie prace nadzorował Miejski Konserwator Zabytków.

Marcinkowskiego Poznań

– konserwacja piaskowca, elementy, gzymsy, konsole
– wymiana nowych elementów piaskowca o tej samej kolorystyce co oryginał
– konserwacja cegły oraz wymiana fugi
– konserwacja i wykonanie nowych tynków o kolorystyce i strukturze wybranej przez biuro Mkazet w Poznaniu
Wszystkie prace nadzorował Miejski Konserwator Zabytków.

Muzeum Instrumentów

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
Stary Rynek 45

Zakres Prac:

Konserwacja elewacji
  • tynk barwiony w masie – zgodnie z oryginalnym kolorem
  • wykonanie złoceń na elementach rzeźbionych
  • konserwacja skrafito
  • wymiana stolarki okiennej – zgodnie z oryginałem wraz z przełożeniem i konserwacja witraży
Wymiana poszycia dachu wraz z wymianą opierzeń z blachy miedzianej

Wszystkie prace były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków

DS Hanka – Poznań

Prace remontowo-konserwatorskie miały na celu przywrócenie w sposób najbardziej zbliżony do oryginału historycznego oraz zabytkowego charakteru budynku (ul. Niepodległości 26 w Poznaniu), poprawę jego estetyki i walorów architektonicznych.

Zakres Prac:
miały na celu renowacja i konserwacja elewacji i portyku (połączona w drugim przypadku również z rekonstrukcją pierwotnej formy wejścia frontowego) oraz części sztukaterii wewnątrz budynku (pasy gzymsowe z konsolami w korytarzu i westybulu) mające na celu powstrzymanie postępujących procesów destrukcji zabytkowej substancji obiektu, zabezpieczenie elewacji przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych oraz przywrócenie jej walorów estetycznych i architektonicznych.
– tynki na elewacjach
– detale architektoniczne na elewacjach
– portyk kolumnowy (elewacja zachodnia)
– sztukaterie wewnątrz budynku

Wszystkie prace były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków

PCŚ – Poznań

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych – Poznań

Zakres Prac:
Renowacja i konserwacja zabytkowej kamienicy

Poznańska Szkoła Chóralna

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu
ul. Hipolita Cegielskiego 1

Zakres Prac:
Remont i odnowienie elewacji murów ceglanych z detalami architektonicznymi.

PGNIG – Poznań

Budynek PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – Region Wielkopolski

Zakres Prac:
Remont i odnowienie elewacji kamienicy z detalami architektonicznymi. Renowacja i wykonanie stolarki okiennej – zgodnie z oryginałem.

VIII LO – Poznań

VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Hipolita Cegielskiego 1

Zakres Prac:
Remont i odnowienie elewacji murów ceglanych z detalami architektonicznymi.

Collegium Minus

Collegium Minus w Poznaniu.

Prace wykonane w ramach konsorcjum firm budowlanych.
Kompleksowy remont elewacji budynku.

Biblioteka UAM

Biblioteka UAM w Poznaniu.

Prace wykonane w ramach konsorcjum firm budowlanych :
Renowacja i konserwacja elewacji wewnętrznych : holu, korytarzy, schodów z piaskowca itp.

Kolegium Rungego UP

Kolegium Rungego w Poznaniu.

Wykonane Prace :
Częściowa konserwacja i renowacja dachu, elewacji oraz niektórych elementów wnętrz.

+ 48 502 356 887

© Copyright 2018