kwiecień, 2019

Rakowiecka 21, W-wa

Renowacja elewacji Szkola Muzyczna w Warszawie ul. Rakowiecka 21
– konserwacja cegły oraz sztukaterii
Wszystkie prace nadzorował Miejski Konserwator Zabytków.