grudzień, 2018

Strzelecka 27, Poznań

Wykonanie konserwacji elewacji – Zakres Prac:
– konserwacja cegły zabytkowej
– ciągi sztukatorskie gzymsów oraz konserwacja wszystkich elementów sztukatorskich.
– obróbki blacharskie
– konserwacja elementów metaloplastyki występującej na elewacji pająki , girlandy itp.
Wszystkie prace były wykonywane pod nadzorem Miejskiego konserwatora zabytków.

Niegolewskich 13 – P-ń

Wykonanie konserwacji elewacji – Zakres Prac:
– konserwacje detalu sztukatorskiego, gzymsów płaskorzeźb,kroksztyn itp.
– konserwacja cegły
– wykonanie metaloplastyki balkonów .
– wymiana opierzenia blaszanych wraz z dachem mansardu.
Wszystkie prace były wykonane pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków .