Zakład Sztukatorski Sebastian Domaniecki | Matejki – Poznań

Matejki – Poznań

Zabytkowa kamienica przy ul. Wrocławskiej w Poznaniu.

Zakres Prac:
Prace remontowo-konserwatorskie w obrębie elewacji frontowej kamienicy w tym tynki i detale architektoniczne. Odspojone i zerodowane fragmenty detali usunięto mechanicznie, pozostałe oczyszczono z zabrudzeń i zrekonstruowano.
Wszystkie uszkodzone obróbki blacharskie elewacji frontowej, a także rynny i rury spustowe, zdemontowano i zastąpiono nowymi, wykonanymi z blachy tytanowo-cynkowej. Wymianie poddano obróbki blacharskie gzymsów i pozostałych detali architektonicznych