Zakład Sztukatorski Sebastian Domaniecki | DS Hanka – Poznań

DS Hanka – Poznań

Prace remontowo-konserwatorskie miały na celu przywrócenie w sposób najbardziej zbliżony do oryginału historycznego oraz zabytkowego charakteru budynku (ul. Niepodległości 26 w Poznaniu), poprawę jego estetyki i walorów architektonicznych.

Zakres Prac:
miały na celu renowacja i konserwacja elewacji i portyku (połączona w drugim przypadku również z rekonstrukcją pierwotnej formy wejścia frontowego) oraz części sztukaterii wewnątrz budynku (pasy gzymsowe z konsolami w korytarzu i westybulu) mające na celu powstrzymanie postępujących procesów destrukcji zabytkowej substancji obiektu, zabezpieczenie elewacji przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych oraz przywrócenie jej walorów estetycznych i architektonicznych.
– tynki na elewacjach
– detale architektoniczne na elewacjach
– portyk kolumnowy (elewacja zachodnia)
– sztukaterie wewnątrz budynku

Wszystkie prace były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków