FIRMA BUDOWLANO-SZTUKATORSKA
I RENOWACJI ZABYTKÓW

SEBASTIAN DOMANIECKI

Firma Budowlano-Sztukatorska i Renowacji Zabytków – Sebastian Domaniecki jest kontynuacją firmy rodzinnej, założonej w 1977 roku przez Walentego Domanieckiego, której nazwa pierwotnie brzmiała: Zakład Sztukatorski i Renowacji Zabytków Walenty Domaniecki.
Zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie oferowanych usług obejmujących wykonaw- stwo, remonty, renowacje i konserwacje naj- różniejszych obiektów zabytkowych sakralnych, świeckich, użyteczności publicznej. Od zabytko- wych kamienic, po zespoły pałacowe, od drob- nych detali sztukatorskich poprzez komplekso- we rekonstrukcje polichromii i sztukaterii, po renowację całych zespołów obiektów zabyt- kowych.

Zobacz Projekty »

+ 48 502 356 887

© Copyright 2018