Pozostałe

Ogrodzenie – Kościuszki

Renowacja i konserwacja ogrodzenia przy budynku
Uniwersytetu UAM (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
przy ul. Tadeusza Kościuszki 87 w Poznaniu

Zakres Prac:
Renowacja i konserwacja zabytkowego ogrodzenia budynku Collegium Maius Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu

+ 48 502 356 887

© Copyright 2018